Spis treści

Spis treści
“Spis treści w zakresie digitalizacji kaset ” 5400 znaków

Spis treści w zakresie digitalizacji kaset

I. Wprowadzenie
A. Kontekst digitalizacji kaset
B. Cele i znaczenie digitalizacji
C. Znaczenie spisu treści w procesie digitalizacji

II. Historia i ewolucja technologii kaset
A. Początki technologii kaset magnetofonowych
B. Rozwój i popularność formatów kaset
C. Wpływ cyfrowej rewolucji na używanie kaset

III. Proces digitalizacji kaset
A. Przygotowanie materiałów przed digitalizacją
1. Ocena stanu technicznego nagrań
2. Konserwacja i przygotowanie fizyczne taśm
B. Wybór odpowiednich narzędzi i sprzętu do digitalizacji
C. Procedura digitalizacji kaset
1. Zastosowanie odpowiednich kodeków i formatów plików
2. Kalibracja sprzętu dla jak najwyższej jakości dźwięku
D. Kontrola jakości digitalizacji
1. Sposoby identyfikacji i usuwania szumów
2. Monitorowanie procesu digitalizacji
E. Archiwizacja i przechowywanie cyfrowych kopii
1. Wybór odpowiednich nośników danych
2. Strategie zabezpieczenia przed utratą danych

IV. Wyzwania i zagrożenia
A. Zanikanie nośników i technologii
B. Zjawisko degradacji materiałów
C. Konieczność zachowania oryginalnej jakości dźwięku

V. Praktyczne zastosowania digitalizacji kaset
A. Ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego
B. Wykorzystanie w badaniach naukowych i edukacji
C. Możliwości wykorzystania w branży rozrywkowej i audiowizualnej

VI. Perspektywy rozwoju i przyszłość digitalizacji kaset
A. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie digitalizacji
B. Rozwój technologii przechowywania danych
C. Integracja z rozwiązaniami cyfrowymi i sieciami dystrybucji treści

VII. Podsumowanie
A. Podsumowanie korzyści z digitalizacji kaset
B. Perspektywy rozwoju tej dziedziny
C. Wyzwania i konieczność podejmowania działań w celu zachowania dziedzictwa kulturowego

VIII. Bibliografia
A. Literatura naukowa
B. Artykuły prasowe
C. Materiały internetowe
Dalej

IX. Spis tabel i rysunków

X. Lista skrótów

XI. Załączniki
A. Przykładowe zdjęcia kaset przed i po digitalizacji
B. Schemat procesu digitalizacji kaset

XII. Dodatkowe materiały
A. Transkrypcje wybranych fragmentów nagrań
B. Archiwalne dokumenty dotyczące historii technologii kaset

XIII. Przykładowe przypadki zastosowania digitalizacji kaset
A. Digitalizacja zabytkowych nagrań muzycznych
B. Wykorzystanie w procesie rekonstrukcji historycznych wydarzeń
C. Odtwarzanie i digitalizacja nagrań rodzinnych dla celów archiwizacyjnych

XIV. Studium przypadku: Digitalizacja kolekcji taśm z archiwum muzealnego
A. Opis zbiorów do digitalizacji
B. Metodologia i proces digitalizacji
C. Wyniki i wnioski z przeprowadzonego procesu

XV. Analiza kosztów i korzyści z digitalizacji kaset
A. Szacowanie kosztów całkowitych procesu digitalizacji
B. Ocena korzyści wynikających z dostępu do cyfrowych kopii kaset
C. Analiza zwrotu z inwestycji w digitalizację

XVI. Przegląd aktualnych trendów w digitalizacji kaset
A. Znaczenie digitalizacji w erze cyfrowej
B. Technologiczne innowacje wspierające digitalizację kaset
C. Wpływ digitalizacji na branże kulturalne i edukacyjne

XVII. Rekomendacje dla instytucji i organizacji
A. Kierunki rozwoju działań związanych z digitalizacją kaset
B. Wytyczne dotyczące archiwizacji i udostępniania cyfrowych kopii kaset
C. Wskazówki dotyczące zarządzania procesem digitalizacji w instytucjach kultury

XVIII. Podziękowania

XIX. Oświadczenie autorskie

XX. Kontakt

XXI. Notatki

XXII. Indeks

XXIII. Dodatkowe informacje

XXIV. Kalendarium działań związanych z digitalizacją kaset

XXV. Mapa zasobów związanych z digitalizacją kaset

XXVI. Zawartość cyfrowego repozytorium kaset

XXVII. Wsparcie techniczne i szkolenia z zakresu digitalizacji kaset

XXVIII. Nagrody i wyróżnienia za działania związane z digitalizacją kaset

XXIX. Przegląd projektów badawczych związanych z digitalizacją kaset

XXX. Lista partnerów i współpracowników

XXXI. Informacje o finansowaniu projektów związanych z digitalizacją kaset

XXXII. Deklaracja zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych

XXXIII. Harmonogram działań związanych z digitalizacją kaset

XXXIV. Informacje o projektach i wydarzeniach związanych z digitalizacją kaset

XXXV. Artykuły prasowe i publikacje naukowe na temat digitalizacji kaset

XXXVI. Informacje o konferencjach i sympozjach dotyczących digitalizacji kaset

XXXVII. Wirtualne wycieczki po zbiorach cyfrowych kaset

XXXVIII. Wpływ digitalizacji kaset na ochronę środowiska

XXXIX. Harmonogram przeglądu zbiorów pod kątem digitalizacji kaset

XL. Mapa strategiczna działań związanych z digitalizacją kaset

XLI. Przegląd standardów i wytycznych dotyczących digitalizacji kaset

XLII. Informacje o dostępnych grantach i funduszach na projekty związane z digitalizacją kaset

XLIII. Wywiady z ekspertami ds. digitalizacji kaset

XLIV. Informacje o dostępności cyfrowych kopii kaset dla osób niepełnosprawnych

XLV. Raporty z postępów w projektach digitalizacyjnych kaset

XLVI. Analiza porównawcza różnych metod digitalizacji kaset

XLVII. Przykładowe procedury postępowania z nagraniami podczas digitalizacji

XLVIII. Przykładowe plany promocji i dystrybucji cyfrowych kopii kaset

XLIX. Wytyczne dotyczące przechowywania i utrzymania kopii zapasowych cyfrowych kopii kaset

L. Przykładowe scenariusze zagrożeń dla cyfrowych kopii kaset i sposoby ich unikania

LI. Informacje o przeprowadzonych badaniach jakości dźwięku w cyfrowych kopii kaset

LII. Informacje o patentach i innowacjach związanych z digitalizacją kaset

LIII. Rekomendacje dotyczące formatów plików dla cyfrowych kopii kaset

LIV. Wytyczne dotyczące tworzenia metadanych dla cyfrowych kopii kaset

LV. Przykładowe projekty artystyczne i edukacyjne wykorzystujące digitalizację kaset

LVI. Przykładowe strategie promocji cyfrowych kopii kaset

LVII. Informacje o dostępności materiałów edukacyjnych na temat digitalizacji kaset

LVIII. Informacje o możliwościach wsparcia finansowego dla projektów związanych z digitalizacją kaset

LIX. Przegląd narzędzi i technologii wspierających proces digitalizacji kaset

**LX. Informacje o dostępnych szkoleniach i kursach z zakresu digital
dalej

IX. Wykaz ilustracji

X. Spis tabel

XI. Załączniki
A. Przykładowe arkusze danych dotyczące digitalizacji kaset
B. Instrukcje obsługi sprzętu do digitalizacji

XII. Słownik pojęć
A. Definicje kluczowych terminów związanych z digitalizacją kaset
B. Skróty i akronimy używane w pracy

XIII. Indeks

XIV. Oświadczenie o autentyczności pracy

XV. Dziękowania

XVI. Informacje o autorze
A. Biografia
B. Kontakt

XVII. Spis treści w języku angielskim (Table of Contents in English)

XVIII. Spis treści w języku innych (jeśli przewidziane)

XIX. Konsultacja recenzenta (jeśli dotyczy)

XX. Oświadczenie o zgodności z wymaganiami instytucji naukowej (jeśli dotyczy)
dalej

XXI. Uwagi końcowe

XXII. Zalecenia dla przyszłych badań

XXIII. Potencjalne obszary rozwoju

XXIV. Perspektywy implementacji w praktyce

XXV. Etyka w digitalizacji kaset

XXVI. Zrównoważony rozwój w kontekście digitalizacji kaset

XXVII. Adaptacja digitalizacji kaset do różnych środowisk

XXVIII. Innowacje technologiczne wspierające digitalizację kaset

XXIX. Integracja digitalizacji kaset z innymi projektami cyfrowymi

XXX. Podsumowanie i perspektywy dalszych badań

XXXI. Kluczowe wnioski

XXXII. Oświadczenie o autentyczności pracy

XXXIII. Dziękowania

XXXIV. Informacje o autorze
A. Biografia
B. Kontakt

XXXV. Spis treści w języku angielskim (Table of Contents in English)

XXXVI. Spis treści w języku innych (jeśli przewidziane)

XXXVII. Konsultacja recenzenta (jeśli dotyczy)

XXXVIII. Oświadczenie o zgodności z wymaganiami instytucji naukowej (jeśli dotyczy)

XXXIX. Bibliografia

XL. Wykaz ilustracji

XLI. Spis tabel

XLII. Załączniki
A. Przykładowe arkusze danych dotyczące digitalizacji kaset
B. Instrukcje obsługi sprzętu do digitalizacji

XLIII. Słownik pojęć
A. Definicje kluczowych terminów związanych z digitalizacją kaset
B. Skróty i akronimy używane w pracy

XLIV. Indeks

W przypadku braku dalszej potrzeby rozbudowy spisu treści, powyższa lista zawiera pełny zestaw punktów do kompletnego zorganizowania pracy na temat digitalizacji kaset.

Osiedlowe Punty przegrywania kaset w Warszawie

Co zostawić po sobie dzieciom?

Punkty Przegrywania kaset VHS Centrum Handlowe w Warszawie

Przegrywanie kaset Punkty odbioru na stacjach kolejowych

Punkt Metro Centrum Nauki Kopernik

Punkt Metro Imielin

Punkt Metro Kabaty

Punkt Metro Księcia Janusza

Punkt Metro Marymont

Punkt Metro Bemowo

Punkt Metro Centrum

Punkt Metro Słodowiec

Punkt Metro Nowy Świat Uniwersytet

Punkt Metro Młociny

Punkt Metro Młynów

Punkt Metro Kondratowicza

Punkt Metro Natolin

Punkt Metro Pl Wilsona

Punkt Metro Płocka

Punkt Metro Pole Mokotowskie

Punkt Metro Politechnika

Punkt Metro Racławicka

Punkt Metro Ratusz Arsenał

Punkt Metro Rondo Daszyńskiego

Punkt Metro Słuzew

Punkt Metro Stadion Narodowy

Punkt Metro Świętokrzyska

Punkt Metro na Stacji Wilanowska

 

Przedstawiamy chronologiczny

Unikalny Jedyny Taki Prezent na Święta dla rodziny

Poprawianie dowodów audio wideo do sądu Warszawa

Poprawianie dowodów audio wideo do sądu Koszalin

Poprawianie dowodów audio wideo do sądu Kraków

Poprawianie dowodów audio wideo do sądu Lublin

Poprawianie dowodów audio wideo do sądu Łódź

Poprawianie dowodów audio wideo do sądu Poznań

Poprawianie dowodów audio wideo do sądu Wrocław

Przegrywanie kaset prezent na Święta

Przegrywanie VHS Żywiec

Przegrywanie VHS Zakopane

Przegrywanie VHS Wałbrzych

Przegrywanie VHS Turek

 

Przegrywanie VHS Tomaszów Mazowiecki

Przegrywanie VHS Tarnów

Przegrywanie VHS Suwałki

Przegrywanie VHS Siedlce

Przegrywanie VHS Opole

Przegrywanie VHS Olsztyn

Przegrywanie VHS Nowy Targ

Przegrywanie VHS Legnica

Przegrywanie VHS Lębork

Przegrywanie VHS Kędzierzyn Koźle

Przegrywanie VHS Inowrocław

Przegrywanie VHS Gorzów Wielkopolski

Przegrywanie VHS Garwolin

Przegrywanie VHS Elbląg

Przegrywanie VHS Cieszyn

Przegrywanie VHS Bydgoszcz

Przegrywanie VHS Bielsko Biała

 

——————————————————

Rocznica Śmierci

Przegrywanie Płyt DVD CD Blue Ray Wola

Przegrywanie Płyt DVD CD Blue Ray Rembertów

Przegrywanie Płyt DVD CD Blue Ray Ursynów

Przegrywanie Płyt Dvd Cd Blue Ray Wilanów

Przegrywanie Płyt Dvd Cd Blue Ray Bemowo

Przegrywanie Płyt Dvd Cd Blue Ray Białołęka

Przegrywanie Płyt DVD CD Blue Ray Bielany

Przegrywanie Płyt DVD CD Blue Ray Mokotów

Przegrywanie filmów 8mm Olsztyn

Przergywanie filmów 8mm Radom

Przegrywanie filmów 8mm Zielona Góra

Przegrywanie filmów 8mm Rzeszów

Przegrywanie filmów 8mm Bydgoszcz

Przegrywanie filmów 8mm Częstochowa

Przegrywanie filmów 8mm Kraków

Przegrywanie filmów 8mm Lublin

Przegrywanie filmów 8mm Bydgoszcz

Przegrywanie filmów 8mm Częstochowa

Przegrywanie filmów 8mm Kraków

Przegrywanie filmów 8mm Lublin

Przegrywanie kaset VHS Toruń

Przegrywanie kaset VHS Rzeszów

Przegrywanie kaset VHS Częstochowa

Przegrywanie kaset VHS Inowrocław

Przegrywanie kaset VHS Koszalin

Przegrywanie kaset VHS Ostrołęka

Przegrywanie kaset VHS Elbląg

Przegrywanie kaset VHS Świnoujście

Przegrywanie kaset VHS Szczecin

Przegrywanie kaset VHS Tarnobrzeg

Przegrywanie kaset VHS Wałbrzych

Przegrywanie kaset VHS Włocławek

Przegrywanie kaset VHS Zamość

 

Obróbka nagrań wideo z kamer CCTV

Przegrywanie Minidv Bielany

Przegrywanie Minidv Białołęka

Przegrywanie Minidv Wilanów

Przegrywanie Minidv Wola

Przegrywanie Minidv Mokotów

Przegrywanie minidv Rembertów

Przegrywanie Minidv Bemowo

 

Przegrywanie Minidv Ochota

Przegrywanie Minidv Praga Południe

Przegrywanie Minidv Praga Północ

Przegrywanie Płyt Dvd Cd Warszawa

Dorobek Dziennikarza

Odzyskiwanie skasowanych zdjęć

Przegrywanie Płyt Dvd Cd Warszawa

Zasięg odbioru kaset do przegrywania Warszawa

Kopiowanie starych kaset mapy Google

Przegrywanie filmów 8mm Białystok

Przegrywanie filmów 8mm  Gdańsk ,Gdynia ,Sopot

Przegrywanie filmów 8mm Katowice

Przegrywanie filmów 8mm Łódź

Przegrywanie filmów 8mm Poznań

Przegrywanie filmów 8mm Wrocław

Przegrywanie kaset z Wesela I Ślubu

Kopiowanie starych kaset firma

Przegrywanie filmów 8mm Wilanów
Przegrywanie filmów 8mm Ochota
Przegrywanie filmów 8mm Wawer
Przegrywanie filmów 8mm Białołęka
Przegrywanie filmów 8mm Bemowo
Przegrywanie filmów 8mm Bielany

Przegrywanie filmów 8mm Mokotów

Przegrywanie filmów 8mm Warszawa

Przegrywanie filmów 8mm Wola

Przegrywanie filmów 8mm Żoliborz

Szkoły filmowe w Polsce

Skup sprzętu audio Warszawa

Poprawianie nagrań głosowych Taśmy Kasety

Wspólnoty wyznaniowe materiały z pielgrzymek

Zmarli rodzice pamiątki

Gdzie najlepiej przegrać kasety Vhs?

Nagrania z Archiwum Telewizji

Uhonorowanie dorobku

Ku Pamięci dla Pokoleń

Nagrania z dzieciństwa

Przegrywanie kaset VHS,minidv,hi8 Wielkopolskie

Przegrywanie kaset VHS,Hi8,Minidv Woj. Warmińsko-Mazurskie

Woj .Podkarpackie przegrywanie kaset VHS,Minidv,Hi8 płyt

Przegrywanie VHS,MINIDV,hi8,skanowanie Woj.Pomorskie

Studio przegrywania kaset Woj Podlaskie

Przegrywanie kaset W Woj. Kujawsko-Pomorskim

Przegrywanie kaset Woj Ślaskie

Woj, Dolnośląskie Przegrywanie kaset vhs ,minidv,hi8 ,winyli

przegrywanie kaset świetokrzyskie

Przegrywanie kaset łódzkie

przegrywanie kaset vhs gdańsk

Studio kopiowania Audio

Przegrywanie płyt winylowych Warszawa

Archiwizacja materiałów Państwowych

Skanowanie rękopisów i starych dokumentów

Archiwizacja Materiałów Muzealnych Audio Wideo

 

przegrywanie kaset audio Polska

przegrywanie kaset świetokrzyskie

Przegrywanie kaset łódzkie

Skanowanie klisz slajdów negatywów Warszawa

Studio kopiowania w Lublinie

. Audio Video Transfer USA price list

 

Skanowanie zdjęć negatywów klisz filmów szpulowych 8mm

i VHS & Video digitalisieren In Deutschland | Ihr Experte aus Warschaub Przegrywanie płyt CDI-Philips

Przegrywanie kaset Audio Dat

Jak Przegrać VHS?

Przygotowanie materiałów Audio Wideo

Przegrywanie płyt Dvd i Cd Warszawa

Przegrywanie kaset województwo Mazowieckie

Vhs to dvd conversion Warsaw-Poland

Przegrywanie nagrań telewizyjnych i radiowych

Przegrywanie minidv

Przegrywanie kaset Vhs Polska

Przegrywanie kaset vhs Województwo Mazowieckie

Oczyszczanie audio wideo przegrywanie dowodów do sądu

Wideofilmowanie wesel starą kamera Boho

Przegrywanie muzyki

Jak przegrać kasety Audio Wideo Na komputer?

Przegrywanie kaset MC Mikro kaset Dyktafon

Jeśli Twoje cenne domowe filmy wideo przetrwały, możesz chcieć je

Sao chép băng vhs

 

Przegrywanie dyskietek ZIP uratować, zanim zostaną Überspielen von digitalen DCC-Kassetten utracone na zawsze. Konwersja zużytych domowych filmów nigdy nie będzie bezbłędna Transfer tape to digital VHS Studio price UK

. Poprawianie Jakości VHS

ADAT TRANSFER SERVICE converting ADAT (Digital Audio Tape)

 

Przegrywanie kaset VHS,MiniDv,Hi8 Wola

Transfer vhs digitalisieren kosten Deutschlandktóre

Skanowanie filmów 8mm i super8mm

h.Przegrywania Audio Wideo Archiwizacja fotografia pamiątek dokumentów

Przegrywanie kaset na pendrive Warszawa. Ponadto zazwyczaj można odebrać używaną kopię na własny użytek

 

 

Nagrywanie kaset VHS

Przegrywanie Kaset Vhs Poznań

Przegrywanie kaset VHS Bydgoszcz

Przegrywanie kaset VHS Wrocław

Przegrywanie kaset NTSC

Przegrywanie kaset Vhs Kielce

Przegrywanie kaset Vhs Lublin

Przegrywanie kaset Vhs Olsztyn

Przegrywanie kaset VHS Łódź

DVD+R DVD+RW

Tekst “punkt przegrywania kaset na Mokotowie” może być interpretowany na kilka sposobów, zależnie od kontekstu. Jeśli chodzi o scenariusz, w którym opisujemy usługę przegrywania (czyli kopiowania) kaset VHS, audio lub innych mediów analogowych na bardziej nowoczesne nośniki cyfrowe, tekst mógłby wyglądać następująco:

Twoje wspomnienia w nowym formacie – Punkt przegrywania kaset na Mokotowie!

Zapraszamy do naszego punktu przegrywania kaset, położonego w sercu zielonego Mokotowa. Czy masz w domu stare kasety VHS z rodzinnych uroczystości, pierwszych kroków dziecka, czy niezapomnianych wakacji? A może zalegają u Ciebie kasetowe skarby z ulubioną muzyką, które chciałbyś zachować na dłużej, ale odtwarzacz dawno odmówił posłuszeństwa? Nie pozwól, aby cenne wspomnienia zniknęły wraz z przestarzałą technologią!

Nasz punkt oferuje profesjonalne usługi przegrywania zawartości kaset VHS, audio-cassette oraz innych mediów analogowych na nowoczesne nośniki cyfrowe, takie jak płyty DVD, dyski twarde lub bezpośrednio na pamięć USB. Dzięki temu Twoje wspomnienia będą bezpieczne i dostępne na żądanie, w dowolnym urządzeniu obsługującym format cyfrowy.

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

Doświadczenie i profesjonalizm – Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów, którzy z pasją podchodzą do każdego zlecenia, dbając o najwyższą jakość obrazu i dźwięku.
Szeroki zakres usług – Nie ograniczamy się tylko do standardowych kaset VHS czy audio. Posiadamy sprzęt umożliwiający przegranie niemal każdego formatu analogowego, w tym rzadziej spotykane taśmy 8mm czy MiniDV.
Dostosowanie do potrzeb klienta – Rozumiemy, że każdy z naszych klientów ma unikalne potrzeby. Oferujemy różnorodne opcje formatów cyfrowych oraz możliwość edycji materiału, tak aby najlepiej odpowiadał Twoim oczekiwaniom.
Dogodna lokalizacja – Nasz punkt znajduje się w łatwo dostępnym miejscu na Mokotowie, co ułatwia szybkie i wygodne korzystanie z naszych usług.

Zachowaj swoje wspomnienia na lata – skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie lub umówić się na przegranie Twoich kaset. Nie pozwól, aby przeszłość stała się zapomnieniem. Przenieś swoje wspomnienia do nowej ery cyfrowej razem z nami!

 

Überspielen von Dat Audio Kassetten

 

Przegrywanie kaset VHS Białystok

Przegrywanie kaset Audio Warszawa

Szybkie kopiowanie pogotowie VHS Warszawa Cito

[qr-code-contact-information-card card_id=”1219″]

 

Przegrywanie mini kaset Mini-Cassette do Dyktafonu

 

Przegrywanie płyt SACD

Przegrywanie dyskietek 3.5 floppy 1.44

 

Transfer vhs digitalisieren kosten Deutschland

VHS / VHS-C do DVD Transfery:
-Zawiera 1 DVD kopia
-Wielokrotny DVD kopie nie są możliwe
-Obrót czas jest około 7-14 dni.

Przegrywanie kaset magnetofonowych Warszawa

Najwyższa jakość przegrywania kaset VHS

Przegrywanie kaset VHS na Prezent

Kopiowanie kaset Vhs Piaseczno

Kopiowanie Kaset VHS Marki

Kopiowanie Kaset VHS Bielany Żoliborz

Kopiowanie Kaset VHS Wola

Pamiątki Rodzinne

Przegrywanie kaset z Ameryki

Kopiowanie kaset VHS Ochota

Kopiowanie kaset Vhs Otwock

Digitalizacja

 

Skasowane przypadkiem zdjęcia i filmy

 

https://kopiowaniestarychkaset.pl/sitemap.xml

1.Przegrywanie kaset Betacam Warszawa

2.Przegrywanie kaset Minidv Warszawa

Przegrywanie kaset Vhs Otwock

3.Kopiowanie kaset VHS Warszawa

4.Naprawa starych spleśniałych uszkodzonych kaset

5..Przegrywanie kaset HI8

6. Przegrywanie kaset Digital8

7.Skanowanie starych zdjęć Warszawa

8.
Naprawa cyfrowa nagrań Analogowych

9.Metody kopiowania kaset

Kopiowanie kaset Vhs Wołomin

Odzyskiwanie zdjęć z dysków Warszawa

Odzyskiwanie zdjęć ze starych telefonów

Odzyskiwanie zdjęć z pendrive Warszawa

Odzyskiwanie zdjęć z kart pamięci

Kopiowanie kaset VHS na DVD

Pamiątki po zmarłym Archiwizacja

Postarzanie filmów i zdjęć

Przegrywanie minidisc

Kopiowanie kaset magnetofonowych Warszawa

 

将 VHS 磁带复制到随身碟或 DVD